Tuesday, 02.03.2021 Today: Anežka Tomorrow: Bohumil, Bohumila

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra poskytnuté údržbárske služby

Dodávateľská faktúra (číslo): OF/008/14
Dodávateľ  
Obchodné meno: VKE, s.r.o.
IČO: 45411981
Adresa dodávateľa: Poľovská  36,  040 15 Košice - Poľov
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 7.8.2014
Dátum splatnosti faktúry: 18.8.2014
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: poskytovanie služieb za 7/14
Spolu k úhrade (EUR s DPH)620,00