Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 547
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Ing. Ivan Lazík
IČO: 43 379 991
Adresa dodávateľa: Hany Meličkovej 12
  Bratislava
V Košiciach dňa: 14.5.2014
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH                                                          1 500,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF