Tuesday, 02.03.2021 Today: Anežka Tomorrow: Bohumil, Bohumila

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Environmentálne manažérstvo v integrovanom systéme

Objednávka (číslo): 545
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Gamajun
IČO: 42 110 971
Adresa dodávateľa: Bruselská 3
  Košice
V Košiciach dňa: 5.5.2014
Popis objednaného plnenia: Environmentálne manažérstvo v integrovanom systéme
Celková suma s DPH                                                               45,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF