Saturday, 06.03.2021 Today: Radoslav, Radoslava Tomorrow: Tomáš

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúry 2019 - apríl

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20190106 119502999 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 4560.00 4560.00 O109-2019-27 stravné lístky na 04/2019 01/4/2019
20190107 8706589662 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, , SK 35815256 EUR 397.00 397.00 3/2018, + Dod č. 1 plyn za 04/2019 02/4/2019
20190108 19240505 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 04001 Košice, SK 45378398 EUR 178.49 178.49 2013/8 údržba a servis výťahu za 1.Q 2019 02/4/2019
20190109 290252 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 162.48 162.48 2009/1+dodatok1 odborná prehl.výťahu a plošiny Prib.1 02/4/2019
20190105 50190318 REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 nájom park.miesta za 04/2019 02/4/2019
20190110 1042019 GABRIEL ELEKTRIC, s.r.o. Czambelova 2, 04001 Košice, SK 36647497 EUR 1099.68 1099.68 O109-2019-24 odborná prehl. a skúška elektroinštalácie 03/4/2019
20190111 311052 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, P.O.Box 28, 81101 Bratislava, SK 00420166 EUR 0.22 0.22 popl.LITE za rozmnž.práce 1.Q 2019 03/4/2019
20190112 2124973377 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 898.01 898.01 1/2003 zrážková voda za 1.Q 2019 04/4/2019
20190113 92015391 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 167.40 167.40 2/2018 pramenitá voda za 03/2019 04/4/2019
20190114 91011754 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 31.97 31.97 2/2018 prenáj.+dezinfek dávk.vody za 2.Q 2019 04/4/2019
20190115 201943 ARCANUM Adatbázis Kft. Igmándi utca 40, 1112 Budapest, HU 0109569872 EUR 550.00 550.00 O102-2019-11 Databáza Arcanum 04/4/2019
20190116 1150465 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 489.03 489.03 O102-2019-13 knihy 04/4/2019
20190117 62019 FESKO plus s.r.o. Svinica 73, 04445 Svinica, SK 51125277 EUR 336.00 336.00 O109-2019-25 maľba a oprava miest.2-18 a 2-10 Hl.10 05/4/2019
20190118 1911220226 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 8086.15 8086.15 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 03/2019 05/4/2019
20190119 1911220225 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 1449.16 1449.16 67/22/2016 teplo Zv.19+21 za 03/2019 05/4/2019
20190120 1011926622 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 138.05 138.05 10/2019 EE - Zv.19 za 04/2019 05/4/2019
20190121 1011926621 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 EUR 1483.40 1483.40 10/2019 EE-Vr.2, Mikl.1, Pr.1, Zv.21, Hl.10 za 04/19 05/4/2019
20190122 2190401 GAMAJUN Bruselská 3, 04013 Košice, SK 42110971 EUR 79.70 79.70 O102-2019-14 knihy 05/4/2019
20190123 982754 KOHIPRES, spol. s r.o. 708, 90865 Mokrý Háj, SK 36249670 EUR 44.22 44.22 O105-2019-29 celastik pre KD 05/4/2019
20190124 1901168 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 294.63 294.63 O102-2019-12 knihy 08/4/2019
20190125 7260038451 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 80.23 80.23 1/2018 EE-vyúčt.Zv.19 za 01-03/2019 08/4/2019
20190126 8230151681 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 18.20 18.20 4/2008 telek.služby za 03/2019 09/4/2019
20190127 111902926 KOSIT a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice, SK 36205214 EUR 4.80 4.80 6/2018 odvoz plastov za 03/2019 10/4/2019
20190128 3201901 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750.00 750.00 6/2017 upratovania Hl.10+Prib.1 za 03/2019 11/4/2019
20190129 9001207124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 348.50 348.50 8/2019 pošt.služby za 03/2019 11/4/2019
20190130 1190440875 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.30 19.30 MKSR IPT 001 IPT-telefóny 2 ks za 04/2019 11/4/2019
20190131 7010713582 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 2701.43 2701.43 1/2018 EE-Vr.2, Pri.1,Mi1, Zv.21, Hl.10 za 03/2019 11/4/2019
20190135 19564 VV MIX, s.r.o. Alžbetina 51, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36189626 EUR 456.00 456.00 O103-2019-28 plexisklá 12 ks-výroba 12/4/2019
20190132 193260267 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 04001 Košice, SK 36582433 EUR 479.97 479.97 42/2007 preventívne prehliadky za 03/2019 15/4/2019
20190133 620047838 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 15.00 15.00 O102-2018-103 periodiká 15/4/2019
20190134 2019015 AK JUDr. Alena Zadáková Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 17072760 EUR 500.00 500.00 zmluva z 1.9.2010+dodatok právne služby za 03/2019 15/4/2019
20190136 2124988202 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 334.54 334.54 1/2003 vodné+stočné Hl.10+Pri Mikl.v.1 18/4/2019
20190137 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 467.64 467.64 2/2008 tel. služby+internet 18/4/2019
20190139 62019 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc Michalská 1, 81614 Bratislava, SK 00178594 EUR 100.00 100.00 členský poplatok na rok 2019 18/4/2019
20190138 76191791 Úrad pre normal., metrológiu a skúšob.SR Štefanovičova 3, 81005 Bratislava, SK 30810710 EUR 100.00 100.00 O102-2019-17 online STN prístup do databázy 23/4/2019
20190140 20190563 Marián Ondrejka-Wtrade Mikuláša Dohnányho 817/1A, 01004 Žilina, SK 34933336 EUR 321.26 321.26 O109-2019-32 tonery 24/4/2019
20190141 17024708 Borovská Lenka JUDr. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 35570636 EUR 41.58 41.58 vyúčtovanie trov exekúcie 26/4/2019
20190144 1911220289 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR -642.90 -642.90 67/22/2016 teplo Zv.19,21-vyúčtovanie za r.2018 26/4/2019
20190145 1911220290 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR -2317.72 -2317.72 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1-vyúčtovanie za r.2018 26/4/2019
20190142 3190000276 Univer. Konštantína Filozofa Trieda A. Hlinku 1, 94974 Nitra, SK 00157716 EUR 120.45 120.45 O102-2019-15 knihy 29/4/2019
20190143 1150470 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 395.51 395.51 O102-2019-18 knihy 29/4/2019
20190147 873913 Univerzita Mateja Bela v B.B. Národná 12, 97401 Banská Bystrica, SK 30232295 EUR 68.10 68.10 O102-2019-16 knihy 30/4/2019