Saturday, 06.03.2021 Today: Radoslav, Radoslava Tomorrow: Tomáš

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 1012301
Dodávateľ  
Obchodné meno: Portál Slovakia
IČO: 35463066
Adresa dodávateľa: Horská 810 Horný Slavkov  059 91 Veľký Slavkov
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 28.9.2015
Dátum splatnosti faktúry: 12.10.2015
podľa objednávky číslo: 569/15
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižniočného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH)797,94