Saturday, 06.03.2021 Today: Radoslav, Radoslava Tomorrow: Tomáš

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra telefónne služby za obdobie od 10.04.-09.05.2015

Dodávateľská faktúra (číslo): 5293663809
Dodávateľ  
Obchodné meno: Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
Adresa dodávateľa: Metodova 8,  821 08 Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 20.04.2015
Dátum splatnosti faktúry: 29.04.2015
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: telefónne služby za obdobie od 10.04.-09.05.2015
Spolu k úhrade (EUR s DPH)480,02