Saturday, 06.03.2021 Today: Radoslav, Radoslava Tomorrow: Tomáš

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra elektrina - platba za obd. 3/2015 odberné miesto Hlavná 10

Dodávateľská faktúra (číslo): 2290060161
Dodávateľ  
Obchodné meno: Východoslovenská energetika a.s
IČO: 44483767
Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 9.4.2015
Dátum splatnosti faktúry: 23.4.2015
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 5100000063C
Účel faktúry: Elektrina - platba za obd. 3/2015 odberné miesto Hlavná 10
Spolu k vráteniu (EUR s DPH)938,26