Výročná správa za rok 2013

Oznamujeme Vám, že Výročná správa Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach za rok 2013 bola zverejnené na Internetovej stránke MK SR.