Preskočiť na obsah

Pracovná ponuka

Špecialista pre prácu s historickým knižničným fondom

Ukončené výberové konanie

Nástup od: 01.04.2022

Kvalifikačné predpoklady VŠ 2 alebo 3. stupňa, doktorandské štúdium výhodou, humanitné odbory - história, archívnictvo, mediamatika a kultúrne dedičstvo, knižnično-informačné štúdia so zameraním na prácu s historickým fondom.

Informácie o pracovnom mieste:

  • Práca s historickými dokumentmi – bibliografické spracovanie historických tlačí a práca na tvorbe špecializovanej bibliografickej databázy v knižničnom informačnom systéme.
  • Základný medziodborový výskum v oblasti historických knižničných fondov, dejín knižnej kultúry, histórie s dôrazom na región.
  • Publikačná a prezentačná činnosť, zostavovanie odborných publikácií, príprava odborných podujatí.
  • Informačná činnosť a zabezpečovanie služieb pre verejnosť (študovňa, expozičná miestnosť).

Platové zaradenie: od 972 EUR platová trieda 9. Plat sa odvíja od počtu rokov praxe.

Zručnosti, schopnosti:

Všeobecné: komunikatívnosť, spolupráca, vystupovanie pred publikom, analytické myslenie, precíznosť
Jazykové znalosti: nemecký jazyk (aktívne), maďarský jazyk, latinský jazyk
Prax v odbore: vítaná
PC: základný balík MS Office, príp. Libre Office

Kontaktná osoba:
Ing. Ivana Kozmová
mobilné číslo: +421917382367
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informácia o spracovaní a ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie