Preskočiť na obsah
Pracovná ponuka: účtovník

Pracovná ponuka: Účtovník

Pracovná pozícia: Účtovník
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto: 1.10.2022
Kratší pracovný čas (10 hod. týždenne)
Reagovať na pracovnú ponuku je možné do: 19.9.2022

 

 Náplň práce:

Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a účtovníctva:

 • vedie účtovníctvo v plnom rozsahu, zodpovedá za jeho úplnosť a správnosť,
 • komplexne zabezpečuje spracovanie účtovných dokladov,
 • samostatné spracovanie štatistiky, účtovníctva, rozpočtovníctva, financovania,
 • zostavuje mesačné, štvrťročné, polročné a ročné účtovné výkazy,
 • spolupráca pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky,
 • archivuje účtovné doklady a predkladá návrhy na skartáciu,
 • pripravuje podklady k inventarizácii majetku a záväzkov v rámci organizácie,
 • zabezpečuje platobný a zúčtovací styk s bankou v plnom rozsahu,
 • úzko spolupracuje s príslušným oddeleniami v rámci obehu účtovných dokladov,
 • v úzkej súčinnosti so oddelením správy a prevádzky budov spracováva zaraďovanie novoobstaraného majetku štátu v zmysle platných zákonov,
 • zodpovedá za správnosť zaradenia majetku v súlade s platnými zákonmi,
 • vedie účtovnú evidenciu skladov,
 • komplexné zabezpečovanie pokladničnej agendy,
 • tvorba smerníc a pokynov, týkajúcich sa ekonomického oddelenia,
 • tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov v oblasti financovania, plánovania a účtovníctva.

Požaduje sa:

 • výborná znalosť práce v účtovnom programe SOFTIP (všetky moduly) a skúsenosti s prácou v SAP, Word, Excel
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe výhodou
 • komunikatívnosť slovom a písmom,
 • počítačové a prezentačné zručnosti,
 • riadiace schopnosti,
 • kreativita, flexibilnosť, asertivita.

Požadované vzdelanie a prax:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • dĺžka praxe: 6 alebo viac rokov

Zručnosti, schopnosti:

 • kultivovaný písomný prejav,
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa,
 • samostatnosť
 • prezentovanie
 • informačná gramotnosť
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi),
 • organizovanie a plánovanie práce,
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti),
 • osobnostný rozvoj,
 • tvorivosť (kreativita).

Miesto výkonu práce Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Hlavná 10, 042 30 Košice (hlavné sídlo) a všetky pracoviská podľa Organizačného pozadku Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach
Platové ohodnotenie v zmysle platnej platovej tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Platová tr. 8, platový stupeň 1-14 v závislosti od počtu rokov praxe.

Žiadosť s motivačným listom, štruktúrovaným životopisom zašlite do 19.09.2022 na e-mailovú adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. V predmete správy uveďte názov pracovného miesta: Účtovník
Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem a zaslanie motivačného listu a životopisu.Po zaslaní motivačného listu a životopisu budeme telefonicky kontaktovať iba uchádzačov, ktorí vyhovujú požiadavkám a predstave vhodného kandidáta na danú pozíciu.

Informácia o spracovaní a ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie