Preskočiť na obsah
pracovná ponuka: Špecialista pre prácu s historickým knižničným fondom

Pracovná ponuka: Špecialista pre prácu s historickým knižničným fondom

Pracovná pozícia: Špecialista pre prácu s historickým knižničným fondom (nemecký jazyk slovom i písmom podmienka)
Dátum nástupu: 04.05.2022
Pracovný pomer: zastupovanie počas MD a RD od 04.05.2022 do 10.04.2023

Ukončená ponuka

Kvalifikačné predpoklady:
VŠ 2 alebo 3. stupňa, doktorandské štúdium výhodou, humanitné odbory - história, archívnictvo, mediamatika a kultúrne dedičstvo, knižnično-informačné štúdia so zameraním na prácu s historickým fondom

Náplň práce:

  • Práca s historickými dokumentmi – bibliografické spracovanie historických tlačí a práca na tvorbe špecializovanej bibliografickej databázy v knižničnom informačnom systéme.
  • Základný medziodborový výskum v oblasti historických knižničných fondov, dejín knižnej kultúry, histórie s dôrazom na región.
  • Publikačná a prezentačná činnosť, zostavovanie odborných publikácií, príprava odborných podujatí.
  • Informačná činnosť a zabezpečovanie služieb pre verejnosť (študovňa, expozičná miestnosť).

Platové zaradenie: od 972 EUR platová trieda 9. Plat sa odvíja od počtu rokov praxe.

Zručnosti, schopnosti:
Všeobecné: komunikatívnosť, spolupráca, vystupovanie pred publikom, analytické myslenie, precíznosť
Jazykové znalosti: nemecký jazyk (aktívne), maďarský jazyk, latinský jazyk
Prax v odbore: vítaná
PC: základný balík MS Office, príp. Libre Office

Ovládanie nemeckého jazyka je nevyhnutnou podmienkou.

Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem a zaslanie životopisu.
Po zaslaní životopisu budeme telefonicky kontaktovať iba uchádzačov, ktorí vyhovujú požiadavkám a predstave vhodného kandidáta na danú pozíciu.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pokiaľ Vás do 21 dní nebudeme kontaktovať, dali sme prednosť vhodnejšiemu kandidátovi.

Informácia o spracovaní a ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie