Preskočiť na obsah
pracovná ponuka

Pracovná ponuka - skladník

Pracovná pozícia: Skladník
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto: 01.05.2022
Ukončená ponuka

Náplň práce:

Druhové, kvantitatívne a kvalitatívne preberanie tovaru, jeho uskladnenie s využitím výpočtovej techniky a sledovanie podmienok.

  • s využitím výpočtovej techniky kompletizuje žiadanky používateľov, na základe ktorých vyhľadáva a vyberá literárne pramene zo skladov a presúva ich do priestorov výpožičného protokolu. Tam zosníma ich kódy a založí jednotlivé knižničné jednotky do okienok podľa priezviska žiadateľa.
  • preberá vrátené informačné pramene z priestorov výpožičného protokolu, kompletizuje ich, odsúva do jednotlivých skladových priestorov v hlavnej budove i mimo nej a spätne ich zakladá na police podľa signatúr
  • zabezpečuje prezenčné výpožičky z fondu periodík,
  • vykonáva revíziu knižničného fondu s použitím PC,
  • pomáha pri fyzickej kontrole poškodených publikácií pred ich opravou,
  • pri vykonávaní prác s knižničným fondom dodržiava zásady jeho ochrany, najmä z hľadiska majetkovej ochrany.

Miesto výkonu práce Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Hlavná 10, 042 30 Košice (hlavné sídlo) a všetky pracoviská podľa Organizačného pozadku Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Platové ohodnotenie: Platové ohodnotenie v zmysle platnej platovej tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Platová tr. 2, platový stupeň 1-14 v závislosti od počtu rokov praxe.

Žiadosť s motivačným listom, štruktúrovaným životopisom zašlite do 11.04.2022 do 24:00 hod. na e-mailovú adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. V predmete správy uveďte názov pracovného miesta: Skladník

Pokiaľ Vás do 21 dní nebudeme kontaktovať, dali sme prednosť vhodnejšiemu kandidátovi.

Informácia o spracovaní a ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie