Preskočiť na obsah
otvorená výzva

Otvorená výzva

Otvorená výzva na predkladanie návrhov na spoluprácu pri organizovaní vzdelávacích a kultúrnych akcií

Štátna vedecká knižnica v Košiciach ponúka spoluprácu pri vytváraní bezplatných podujatí pre širokú verejnosť a tiež špecializovaných podujatí pre znevýhodnené skupiny (seniori, zdravotne postihnutí, marginalizované skupiny a iné) v duchu vytvárania inkluzívneho a spoločensky prínosného obsahu.

Pre koho je spoluorganizátorstvo určené?

Naša spolupráca je určená neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, kultúrnym a vzdelávacím inštitúciám, autorom odborných publikácií, spisovateľom, umelcom.

Akým témam by sa mali podujatia venovať?

  • dôležitým spoločenským témam (inklúzia, boj proti násiliu, rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbii),
  • informačnému vzdelávaniu (informačná gramotnosť, bezpečnosť na internete, odhaľovanie dezinformácií)
  • vzdelávaniu dospelých (teoretické, praktické – workshopy) - literárnemu, výtvarnému, hudobnému, filmovému umeniu

Čo ponúkame partnerom v rámci spoluorganizátorstva?

  • priestor pre realizáciu podujatí, Kultúrno-vzdelávacie centrum na Pribinovej 1 s kapacitou 70 miest
  • technické vybavenie (dátový projektor, zosilovač, mikrofóny, reproduktory, WiFi, pripojenie na internet)
  • personálne zabezpečenie propagácie a organizácie

Kedy by mali podujatia prebehnúť?

Za priaznivých podmienok by sme chceli naplánovať tieto spoluorganizované podujatia na jeseň 2021 – prvý štvrťrok 2022.

Zabezpečujeme lektorom honoráre?

Ako štátna rozpočtová organizácia nemáme vyčlenený osobitný rozpočet, z ktorého by bolo možné vyplácať lektorom honoráre z našej strany. Sme však otvorení nadačným príspevkom, grantom a oslovovaniu sponzorov.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ak sa chcete zapojiť do našej otvorenej výzvy, vyplňte prosím návrh na spoluprácu. Pre bližšie informácie nás môžete priamo kontaktovať na tel. čísle +421918248076 alebo emailom This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Dokedy sa môžete zapojiť?

Svoje návrhy vo forme formulára nám môžete zasielať do 12.9.2021.

Kedy bude vyhodnotená otvorená výzva?

Všetci predkladatelia návrhov podujatí budú kontaktovaní do 20.9.2021. Verejnosti bude program vybraných podujatí oznámený ihneď po jeho zostavení v priebehu októbra na webovej stránke Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach a na jej sociálnych sieťach.