Preskočiť na obsah
nové opatrenia

Opatrenia pri vstupe do knižnice (platné od 17.12.2021) /Measures when entering the library

Od 17.12.2021 do odvolania budú pre používateľov otvorené všetky verejné priestory Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach v režime OP (očkovaní, prekonaní), pričom počet návštevníkov je obmedzený (25m2/osoba)*.
*uvádzame počet osôb vrátane zamestnancov knižnice
23.12.2021 bude knižnica pre verejnosť otvorená od 8.00 do 13.00 hod, 31.12.2021 bude knižnica zatvorená.

Hlavná 10:
(Po - Pi 8:00-18:00):
hala služieb: max. 12 osôb,
študovňa odbornej literatúry: max. 6 osôb,
študovňa periodík: max. 3 osoby,
Americké centrum: max. 2+2 osoby

Pribinova 1:
(Po a St 13:00-18:00, Ut a Št 11:00-16:00. Pi 9:00-14:00)
Nemecká knižnica: max. 3 osoby

Pri Miklušovej väznici 1:
(Po, Ut a Št 9:00-15:00, St 12:00-18:00, Pi zatvorené)
študovňa historických fondov a regionálnej literatúry: max. 2 osoby

Prosíme, dodržujte hygienické opatrenia:

  • do knižnice vstupujte s respirátorom na tvári,
  • použite dezinfekciu na ruky pripravenú pri vchode,
  • poskytnite k nahliadnutiu Váš covid preukaz, príp. potvrdenie o prekonaní Covid-19,
  • dodržujte medzi sebou minimálnu vzdialenosť 2 metre,
  • v priestoroch knižnice nekonzumujte pokrmy a nápoje.

Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vašu návštevu.

otváracie hodiny platné od 10.15.2021

 ......................

From 17 December 2021 until further notice, all public spaces of the State Scientific Library in Košice will be open to users in the OP mode (vaccinated, recovered from COVID), while the number of visitors is limited (25 m2 / person) *.
* the number of people is including library staff

On December 23, 2021, the library will be open to the public from 8.00 am to 1.00 pm, on December 31, 2021, the library will be closed.

Hlavná 10:
(Mon - Fri 8: 00-18: 00):
service hall: max. 12 people,
study room of professional literature: max. 6 people,
study room periodicals: max. 3 people,
American center: max. 2 + 2 persons

Pribinova 1:
(Mon and Wed 13: 00-18: 00, Tue and Thu 11: 00-16: 00. Fri 9: 00-14: 00)
German library: max. 3 people

Pri Miklušovej väznici 1:
(Mon, Tue and Thu 9: 00-15: 00, Wed 12: 00-18: 00, Fri closed)
study room of historical collections and regional literature: max. 2 people

Please observe hygienic measures:

  • enter the library with a respirator on your face,
  • use hand sanitizer prepared at the entrance,
  • provide your covid pass, or Covid-19 recovery certificate for inspection,
  • keep a minimum distance of 2 meters,
  • do not eat or drink in the library.

Thank you for your understanding and we look forward to your visit.