Preskočiť na obsah
postup

Odkazy čitateľom

Na oddelení historických fondov a bibliografie sa našlo v rámci publikácií niekoľko zaujímavých odkazov pre čitateľov, ako správne zaobchádzať s knihou. Tieto rady sa dajú využiť aj dnes, no posúďte sami. Vybrali sme pre vás desatoro čitateľom, ráznejšie upozornenie (Čtenáři, měj se na pozoru!) a obrazový návod, ako správne držať knihu. 

Ďesatoro čitateľom

  1. 1. Spomni si zakaždým, keď si berieš vypožičanú knihu do ruky, že nie je tvojím majetkom a že ju musíš vrátiť v čas a celkom neporušenú.
  2. 2. Vypožičanú knihu zaobaľ doma hneď do papieru. Neber ju do nečistých rúk. Pamätaj, koľko čitateľov bude chcieť ešte za tebou čítať tú istú knihu, čistú a neporušenú.
  3. 3. Ušpinená kniha budí ošklivosť, prenáša i nákazlivé choroby. Preto neobracaj strany naslinenými prstami, nevkladaj medzi ne tužky, sirky a pod., nezahýbaj rohy strán, ale vlož na miesto, kde si dočítal, pásik čistého papieru alebo stužky.
  4. 4. Pri čítaní nevyvracaj a nerozlamuj chrbát; keď leží na stole, neopieraj sa o ňu rukami; neodkladaj  knihu na miestach vlhkých alebo zaprášených. 
  5. 5. Nečítaj pri jedle ani v posteli. Pri čítaní nezabudni vše vydýchnuť a dať odpočinúť očiam.
  6. 6. Nezáleží na počte kníh , ktoré si prečítal, ale na tom, čo a ako si čítal.
  7. 7. Preto čítaj pozorne a oddane, nečítaj len očami, ale čítaj srdcom. Nepreskakuj pri čítaní odstavce alebo i celé strany. Voľ len knihy dobrých spisovateľov.
  8. 8. Vypisuj si, čo sa ti pri čítaní najväčšmi páčilo, čo ťa dojalo alebo uchvátilo: krásne opisy, významné vety, zaujímavé výpovede. Poznamenaj si krátky obsah knihy, titul a spisovateľa.
  9. 9. Nečítaj mnoho naraz , ale čítaj každý deň – a každý deň niečo dobré vykonaj.
  10. 10. Uč sa z kníh dobru a pravde. V tom je smysel života.

Čtenári, měj se na pozoru!

Polož knihu pri čtení vždy na čistou podložku! Pri obrácení listů nesliň prstů! Nevkládej mezi listy nečistého a popsaného papíru, hadříčků, jehlic a jiných věcí, jimiž se kniha znečisťuje a poškodzuje. V nemoci, zvlášte trpíšli rýmou, chřipkou, katarrhem anebo různou kožní vyrážkou, knih do ruky neber! Na lůžku nečti, na peřiny a pokrývky knih neklaď! Při čtení nejez, neklaď na knihu kapesníku, nefoukej a nedýchej do listů na ořízce, nepřibližuj se rádkům ústy a nosem, nekýchej a nekašli nad knihou!
Kdybys rad těchto neposlechl, zavinil bys snadno onemocnění vlastní nebo čtenáře následujicího! Jednání takové bylo by nesvědomité.
Opotřebovaných a ohmataných knih do rukou neber! Po přečtení ulož knihu na suché čisté místo, chovej ji v čistém obalu, vypůjčenou pak včas a neporušenou odevzdej!

 

Martina Feniková Čarnogurská