Preskočiť na obsah
Najkrajšie knihy Slovenska 2020

Najkrajšie knihy Slovenska 2020 v našom katalógu

29. ročník súťaže, ktorú usporadúva BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti spolu s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku, bol kvôli pandemickej situácii trochu iný.

Okrem neskoršieho termínu zasadnutia poroty, bolo do súťaže prihlásených oveľa menej kníh ako predchádzajúce roky. Z 137 titulov porota vybrala kolekciu 20 kníh a 7 študentských prác. My by sme vám chceli z tohto výberu predstaviť tituly, ktoré nájdete v našom katalógu. Celú kolekciu Najkrajšie knihy Slovenska 2020 a viac informácií o súťaži nájdete na stránke usporiadateľa.

Udelené ceny:

Za jedinou vetou
Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie: Karol Felix, za knihu Erika Ondrejička Za jedinou vetou

Výber intímnej lyriky Erika Ondrejička, predstaviteľa súčasnej strednej generácie básnikov, obsahuje 73 básní predstavujúcich prierez z tridsaťročnej tvorby. Popri už publikovaných sa v zbierke nachádza doteraz 25 nepublikovaných básní. Kniha Za jedinou vetou má výnimočné spracovanie vďaka ilustráciám Karola Felixa, výtvarníka, ktorý ma na svojom osobnom konte množstvo ocenení, doteraz vystavoval na 74 samostatných výstavách v 16 krajinách sveta.

CIPÁR & LOGO.ETC
Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu Vladislav Rostoka, za knihu Vladislav Rostoka: CIPÁR & LOGO.ETC

Publikácia predstavuje tvorbu, dizajnérsku retrospektívu, uznávaného akademického maliara, grafika a ilustrátora Miroslava Cipára. Knihu o autorovi ikonických logotypov (SNG, Mladé letá, Bratislavské hudobné slávnosti...) a ilustrácií zostavil a graficky upravil Vladislav Rostoka. Na knihe pracoval roky, „maketu retrospektívy“ pripravil už pred 25 rokmi. Všestranný umelec Miroslav Cipár skonal tento rok, 8 novembra 2021, vo veku 86 rokov.

Škola v prírode
Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu za učebnicu LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, za knihu Ľubica Demčáková: Škola v prírode

Pracovný zošit, ktorý je určený pre deti vo veku od 8-10 rokov, ponúka úlohy a aktivity pre vyplnenie programu nie len pre školy v prírode, ale je možné ho využiť aj v prechodnom období, po vrátení sa detí z online výučby, alebo na konci školského roka. Na 24 stranách sa nachádza 11 kapitol, ktoré sa zameriavajú na rôzne oblasti ako napríklad environmentálna, dopravná, mediálna výchova či osobný a sociálny rozvoj.

Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. 3. časť Mierny pokrok
Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie NEOGRAFIA, a.s., Martin, za knihu Ľubomír Longauer: Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. 3. časť Mierny pokrok

Tretí diel cyklu Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 nesie názov Mierny pokrok. Ľubomír Langauer sa v ňom zaoberá profesionalizáciou úžitkovej grafiky na Slovensku v 30. rokoch minulého storočia až po vznik slovenského štátu. Najväčšia časť bohato ilustrovanej publikácie je venovaná tvorbe Ladislava Csádera.

Ďalšie publikácie z kolekcie:
Vedecká a odborná literatúra:

L. Rosinová: Čistá biela (je mýtus)
Kniha ukazuje "temné stránky" či "odvrátenú stranu" bielej symboliky, ktorá začína byť v súčasnej Európe opäť nenáležite aktuálna. Svoju tému spracúva autorka v štyroch tematických kapitolách Voda, Mlieko, Kosti, Chlieb a východisko ponúka v piatej kapitole, ktorá je nielen záverečnou syntézou výskumu, ale môže sa čítať aj ako programový text, argument pre humanistickú architektúru v mnohých odtieňoch bielej. (doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D)

Kol.: Dráma nie je súťaž
Publikácia ponúka prehľadnú faktografickú orientáciu v slovenskej dramatickej produkcii uplynulých 20 rokov. Monopol česko-slovenskej dramatickej súťaže Alfréda Radoka vyvažovala totiž od roku 2000 slovensko-česká súťaž DRÁMA. Inicioval ju Divadelný ústav v Bratislave v rámci svojho projektu podpory súčasnej slovenskej dramatiky a jej väčšej prítomnosti v repertoári slovenských divadiel.

V. Segeš – T. Klubert – M. Medvecký: Encyklopédia vojen
Práca troch erudovaných a skúsených autorov predstavuje výsledok ich mnohoročného štúdia dejín vojnových konfliktov. Ich dielo kvalitatívne výrazne prevyšuje bežnú knižnú produkciu v tejto oblasti a nepochybne zaujme nielen osobitnú skupinu milovníkov vojenskej histórie, ale aj záujemcov o históriu vo všeobecnosti. Atraktivitu diela zvyšuje uvážený výber z obrovského množstva vojnových konfliktov, z ktorých sa mnohé, a to nielen na regionálnej úrovni, odohrávali práve na našom území. (PhDr. Igor Graus, PhD.)

K. Komorová – Ľ. Jankovič: Knižná kultúra humanizmu a renesancie vo fondoch a zbierkach Slovenskej národnej knižnice
Reprezentatívna monografia, predstavujúca bohatstvo a rôznorodosť fondov Slovenskej národnej knižnice, tlačí 16. storočia, dokumentujúce krásu knižnej kultúry v prelomových obdobiach západnej civilizácie.

L. Kang – N. Pedersen: Šarlatáni
Kniha Šarlatáni je pokusom o rekonštrukciu bizarných, čudných, niekedy až hrôzostrašných liečebných postupov lekárov, vedcov, liečiteľov, ale aj naozajstných šarlatánov a obchodníkov s ľudskou dôverčivosťou. Spoločne s ilustráciami, fotografiami a dobovými obrázkami pútavo odhaľuje znepokojujúcu a dodnes existujúcu temnú stránku medicíny.

Krásna literatúra:

F. Rojček: Mám to na malíčku
Zbierka miniatúr, aforizmov, epigrafov a balád. Sled dômyselne utkaných myšlienok umocňuje „bibliofilský“ layout s dobovými knižnými ilustráciami, ktorý vytvoril renomovaný grafik Peter Ďurík.

M. Sľúková: Synchroironizovaný muž
36 mikropoviedok o náhodných okamihoch, bezmocnosti, erotických túžbach aj veľkolepých epizódach v nepredpokladateľných kontextoch. Kniha je zostavená a la montáž atrakcií z textov a koláží, ktoré niekedy ústia do nečakane vtipnej nadsázky, inokedy do momentu trudného prekvapenia.

Literatúra pre deti a mládež:

P. Urban: Povesti z Poľany a Podpoľania
Prostredníctvom 36 povestí, zozbieraných Petrom Urbanom, spoznáte jedinečný región Slovenska. Autor priebežne zbieral povesti od rôznych ľudí 40 rokov. Poľana a Podpoľanie sú od roku 1990 Biosférickou rezerváciou Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru.

B. Němcová: Slovenské rozprávky a povesti I., II.
Kompletné vydanie slovenských rozprávok, ktoré vyšli pri príležitosti 200. Výročia narodenia Boženy Němcovej. Dva zväzky, v ktorých nájdete 60 rozprávok v preklade Jany Pácalovej-Piročšákovej, sú obohatené prekrásnymi ilustráciami akademického maliara Igora Piačku.

Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie:

D. Vlachová – V. Beskid: Michal Mráz
Publikácia predstavuje prierez tvorbou talentovaného výtvarníka Michala Mráza a mapuje jeho maliarsky prejav od roku 2013 až po súčasnosť, keď vystavuje najmä v Dánsku (Kirk Gallery), USA (Robert Fontaine Gallery), vo Francúzsku (Galerie ALB) a na rôznych svetových artfairoch.

A. Hyža: Spiš. Tiene a ozveny
Fotograf Alan Hyža na knihe Spiš. Tiene a ozveny pracoval štyri roky. Publikácia obsahuje 85 čiernobielych fotografií zhotovených pôvodnou technikou dreveným fotoaparátom na formát negatívov 8 x 10.

Lucia Kačmárová