Preskočiť na obsah
Verrückte Lücken

Jule Ambach: Verrückte Lücken – Total Pelzige Tiergeschichten

Verrückte Lücken je podľa autorky bláznivá textová hra plná vtipných nezmyslov, ktorú môžete hrať buď len Vy sami alebo tiež spolu s priateľmi. Pravidlá hry sú veľmi jednoduché.

Kniha obsahuje 25 príbehov, ktoré tvoríte Vy sami alebo spolu s priateľmi. Na predchádzajúcej strane každého príbehu sa nachádza zoznam s určitým počtom riadkov. Do každého riadku je potrebné dopísať jedno slovo z vopred určeného slovného druhu (napríklad sloveso, podstatné meno, prídavné meno…). Túto stranu, takzvaný ZÁSOBNÍK SLOV, musíte vyplniť ešte predtým, ako si príbeh vôbec pozriete. Až potom si ho môžete nalistovať a začať čítať.

Tam, kde sa v texte nachádzajú medzery, na toto miesto doplníte podľa poradia slová zo ZÁSOBNÍKA SLOV. Tak vznikne Váš jedinečný a bláznivý príbeh, ktorý je veľmi často plný milých a vtipných nezmyslov.

Ešte viac zábavy zažijete, keď si túto hru zahráte s Vašimi priateľmi. Každý hráč nadiktuje na začiatku jedno alebo dve slová do ZÁSOBNÍKA SLOV, až kým nie je zoznam slov kompletný. Potom si vyberiete jedného spomedzi Vás, ktorý príbeh na základe slov prečíta. A zábava sa môže začať.

.............................

Verrückte Lücken sei laut der Autorin ein durchgedrehtes, ganz und gar unsinniges Textspiel, das man allein oder mit Freunden spielen kann. Die Regeln sind kinderleicht.

Das Buch beinhaltet 25 Geschichten, die Sie selbst oder zusammen mit Ihren Freunden schreiben. Vor jeder Geschichte gibt es eine Liste mit einer bestimmten Zahl von Zeilen. In jede Zeile setzt du ein Wort der gesuchten Gattung (zum Beispiel Verb, Substantiv, Adjektiv….) ein. Diese Seite, den sogenannten WORTVORRAT, brauchen Sie noch vor dem Ansehen der Geschichte auszufüllen. Erst dann dürfen Sie umblättern und beginnen die VERRÜCKTE LÜCKEN - Geschichte zu lesen.

Wo Sie in der Geschichte Lücken haben, fügen Sie an der Stelle das geforderte Wort aus dem WORTVORRAT ein. So ensteht Ihre ganz persönliche, abgedrehte und sehr oft total unsinnige Geschichte.

Noch mehr Spaß gibt es, wenn Sie VERRÜCKTE LÜCKEN mit Ihren Freunden spielen. Jeder Mitspieler sagt ein oder zwei Worte für den WORTVORRAT, so lange, bis die Liste voll ist. Ein Mitspieler wird ernannt, der die VERRÜCKTE LÜCKEN – Geschichte vorliest. Und der Spaß kann beginnen.

 

Kristína Naďová