Preskočiť na obsah

EGJAK Games v našom Americkom centre

Už 8. februára sa v našej knižnici uskutoční zápolenie v anglickom jazyku pod názvom EGJAK Games - English Games Jigsaw and Kahoot! Deviataci z niekoľkých základných škôl v Košiciach si zmerajú sily vo vedomostiach o anglicky hovoriacich krajinách a popritom budú riešiť rôzne zaujímavé úlohy. Program nielen pre žiakov, ale aj pre ich učiteľov pripravil tím pedagógov a študentov z Evanjelického Gymnázia J. A. Komenského v Košiciach.

Súčasťou poroty bude aj kultúrny atašé Veľvyslanectva USA na Slovensku, pán Ben Cohen, ktorý si pre súťažiacich pripravil video pozdrav. Ceny do súťaže venovali okrem Veľvyslanectva USA aj kníkhkupectvo Artforum, Oxford Bookshop a Deutsche Telekom IT Solutions. Všetci registrovaní sa majú určite na čo tešiť (registrácia už bola uzavretá).