Preskočiť na obsah
EdtechStandsWithUkraine platforma

#EdtechStandsWithUkraine

#EdtechStandsWithUkraine je neziskový projekt spoločnosti ODILO, ktorého cieľom je pomoc deťom a ich rodičom pri vzdelávaní a odreagovaní sa (aby nemuseli myslieť na prebiehajúci vojenský konflikt).
Na  tejto platforme je sprístupnených viac ako 2000 zdrojov v ukrajinčine. Je možné tiež využiť napr. jazykový kurz a ďalšie vzdelávacie programy.
Obsah je dostupný prostredníctvom webového rozhrania i mobilnej aplikácie. Používanie platformy je zdarma, je však potrebné si vytvoriť užívateľské konto.

🇺🇸
#EdtechStandsWithUkraine is a non-profit project of ODILO, which aims to help children and their parents learn and relax (so that they do not feel the pressure of the ongoing military conflict).
More than 2,000 Ukrainian resources are available on the platform. Additionally, language courses and other educational programs can be used.
The content is available through a web interface and a mobile application. Users of the platform can use it for free, but need to create an account.

🇺🇦
#EdtechStandsWithUkraine – некомерційний проект ОДІЛО, який має на меті допомогти дітям та їхнім батькам у навчанні та відпочинку (щоб вони могли відволіктися від думок про військовий конфлікт, що триває).
На платформі доступно понад 2000 українських ресурсів. Також можна використовувати, напр. мовний курс та інші освітні програми.
Контент доступний через веб-інтерфейс та мобільний додаток. Користування платформою безкоштовне, але вам потрібно створити обліковий запис користувача.
Контент доступний через веб-інтерфейс та мобільний додаток. Користування платформою безкоштовне, але вам потрібно створити обліковий запис користувача.