Preskočiť na obsah
Dvojica v súkoliach vedy

Dvojica v súkoliach vedy: Michal Potemra a Mária Potemrová

Pozývame Vás na vedeckú konferenciu s názvom Dvojica v súkoliach vedy: Michal Potemra a Mária Potemrová, ktorá sa uskutoční 17. mája 2022 od 8:30 do 17:00 v Kultúrno-vzdelávacom centre ŠVK v Košiciach na Pribinovej 1. Podujatie je usporiadané pri príležitostí 100. výročia narodenia JUDr. Michala Potemru, CSc. a Ing. Márie Potemrovej.
Súčasťou programu je aj vernisáž výstavy V súznení venovaná životu a dielu manželov Potemrovcov.

Program konferencie

JUDr. Michal Potemra, CSc. (1922 – 2002) významný bibliograf, historik, zakladateľ slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie, aktívny člen miestnej organizácie Matice slovenskej v Košiciach a Slovenského katolíckeho kruhu v Košiciach, pracovník Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, zostavovateľ a autor mnohých odborných publikácií a štúdií.

Ing. Mária Potemrová (1922 – 2015) významná pedagogička, hudobná historička a muzikologička, členka Slovenskej historickej spoločnosti, Zväzu slovenských skladateľov, stála pri zrode Štátneho konzervatória v Košiciach, autorka mnohých štúdií, dvojzväzkovej monografie Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918, iniciátorka vzniku nadácie známej pod súčasným názvom Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach.

Účasť na konferencii je potrebné nahlásiť formou rezervácie, vyplnením nižšie uvedených údajov.

Vedecká konferencia Dvojica v súkoliach vedy: Michal Potemra a Mária Potemrová
Dátum: 17. máj 2022, 9:00 – 17:00
Miesto konania: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1
Ukončenie registrácie: 12. máj 2022.
Počet miest je obmedzený, po registrácii Vám zašleme potvrdzujúci email. Podujatie je bezplatné.
Tešíme sa na Vás!