opatrenia

Od 11.10.2021 do odvolania budú pre používateľov otvorené všetky verejné priestory Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach bez uvedenia režimu a kontroly na vstupe, počet návštevníkov je obmedzený (15m2/osoba). 

otvorená výzva

Otvorená výzva na predkladanie návrhov na spoluprácu pri organizovaní vzdelávacích a kultúrnych akcií

Štátna vedecká knižnica v Košiciach ponúka spoluprácu pri vytváraní bezplatných podujatí pre širokú verejnosť a tiež špecializovaných podujatí pre znevýhodnené skupiny (seniori, zdravotne postihnutí, marginalizované skupiny a iné) v duchu vytvárania inkluzívneho a spoločensky prínosného obsahu.

 Slepice nedokáže snést kachní vejce

Útla publikácia s názvom Slepice nedokáže snést kachní vejce : COVID-19 jako šance k řešení klimatické krize od autorov Bernice Maxton-Lee a Graeme Maxtom nám do knižnice pribudla len nedávno. Aktuálna téma a jasné posolstvo sú zrejmé už zo samotného podnázvu knihy, ktorá je určená primárne ľuďom schopným zmeniť nie len svoj životný štýl, ale akceptovať a angažovať sa na prerode celej spoločnosti v mene udržateľného života.

BIBLIO.STIL

V našej Nemeckej knižnici GI pribudlo veľa nových zaujímavých knižných titulov, a my by sme Vám radi niektoré z nich postupne predstavili. Ako prvý titul sme pre Vás vybrali túto nádhernú knihu od Niny Freudenberger s názvom Biblio.Stil: Vom Leben mit Büchern. Je to zbierka fotografií a krátkych príbehov najkrajších domácich knižníc z celého sveta. Nájdete v nej napríklad knižnicu presláveného nórskeho autora Karla Ove Knausgårda

Elena Bencúrová

Dr. Elena Bencúrová študovala na Univerzite P.J. Šafárika odbor biológia. Predposledný semester štúdia strávila v rámci programu Erasmus na Univerzite Oulu vo Fínsku. Doktorandské štúdium v odbore mikrobiológia dokončila v roku 2013 na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Počas štúdia absolvovala dve stáže, jednu vo Fínsku a druhú v Grécku.