Tuesday, 02.03.2021 Today: Anežka Tomorrow: Bohumil, Bohumila

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Architekt A. Piffl a Bratislavský hrad

Pozývame Vás na besedu Architekt A. Piffl a Bratislavský hrad, ktorá sa uskutoční v stredu 16. 5. 2012 o 16.00 v Kultúrno-vzdelávacom centre ŠVK, Pribinova 1, Košice. Besedu organizuje Slovensko-český klub v SR a Štátna vedecká knižnica v Košiciach. Život a pôsobenie profesora A. Piffla priblížia jeho synovia Jan a Lukáš.

Alfréd Piffl bol český architekt, uznávaná autorita medzi znalcami dejín architektúry, maliar a grafik, horlivý záchranca pamiatok. V Bratislave pôsobil od r. 1947 ako profesor na Slovenskej vysokej škole technickej a dva roky ako dekan novovzniknutej fakulty architektúry. S kolektívom spolupracovníkov spracoval podklady pre vyhlásenie prvých mestských pamiatkových rezervácii na Slovensku (Banská Bystrica a Banská Štiavnica). Bol jedným z hlavných iniciátorov záchrany a obnovy Bratislavského hradu, jeho rekonštrukciu viedol od roku 1952.