Sunday, 07.03.2021 Today: Tomáš Tomorrow: Alan, Alana

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Náboženstvá pod lupou 2019

Štátna vedecká knižnica v Košiciach a CEREHIS, n.o. Vás pozývajú na piatu prednášku cyklu "Náboženstvá pod lupou 2019" dňa 22. mája 2019 o 16.30 hod. Mgr. Ľubomír Lehocký (Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava): "Kult Ho Či Mina v kontexte tradičnej vietnamskej religiozity".

Linka Náboženstvá pod lupou 2019 a010519 01

Prednášajúci Mgr. Ľubomír Lehocký vyštudoval odbor porovnávacia religionistika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu na rovnakej katedre v rámci ktorého aj prednáša. Publikoval niekoľko štúdií a prezentoval viacero prednášok aj pre verejnosť. Predmetom jeho odborného záujmu sú predovšetkým prejavy ľudovej religiozity na území dnešného Vietnamu. Bližšie informácie na stránke www.cerehis.sk