Prezentácia publikácií Karpatský front 1914/1915

Vojenský historický ústav Bratislava, Klub vojenskej histórie Beskydy a Štátna vedecká knižnica v Košiciach si Vás dovoľujú pozvať na prezentáciu publikácií Karpatský front 1914/1915 a Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/1 Rakúsko-uhorská armáda - Slováci - Slovensko v období prvej svetovej vojny 1914-1918, dňa 22. februára 2017 o 16:00 v priestoroch KVC v ŠVK Košice, Pribinova 1

Pozvánka