Thursday, 04.03.2021 Today: Kazimír Tomorrow: Fridrich

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Retribúcia na slovenský spôsob

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA A KATEDRY HISTÓRIE pozývajú na besedu "Retribúcia na slovenský spôsob" dňa 18. marca 2015 (streda) o 16.00 hod. v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra.

Bližšie informácie v pozvánke.