Thursday, 22.04.2021 Today: Slavomír Tomorrow: Vojtech

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

EZB

Brány do EZB

Electronic Journal Library
Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Directory of Free Access Journals (adresár voľne dostupných časopisov)

Čo je to EZB?

 • efektívne portálové riešenie prístupu k niekoľkým tisíckam titulov elektronických časopisov
 • elektronický servis na využívanie úplných textov z vedeckých časopisov pomocou internetu
 • najväčšia zbierka elektronických časopisov

História vzniku EZB

Projekt vyvinutý autorským kolektívom Univerzitnej knižnice v Regensburgu v spolupráci s Knižnicou Technickej univerzity v Mníchove. Funguje online od roku 1997.

Realita EZB

 • združuje viac ako 307 členských knižníc v rámci Európy, zahrňajúc aj 1 člena v Zámorí
 • obsahuje vyše 21 000 plnotextových, výlučne vedeckých časopisov, z toho vyše 2 500 len v elektronickej forme a zhruba 8 700 voľne prístupných
 • garantuje jednotný spôsob prístupu
 • užívateľské funkcie sú prístupné v anglickej a nemeckej verzii
 • časopisy sú usporiadané abecedne alebo sú zaradené do 41 vedných odborov zostavených podľa Regensburského klasifikačného systému, možnosť prepínania medzi týmito spôsobmi vyhľadávania
 • EZB je sprostredkovateľom medzi používateľom a požadovaným časopisom, jeho plným textom alebo informácii k jeho prístupu. Neukladá obsahy článkov, iba poskytuje prístup k časopisu prostredníctvom linku
 • prelinkovanie nie je zavedené u všetkých časopisov (zatiaľ iba 9 000 č.), u niektorých je možnosť dostať sa len na ich domovskú stránku alebo k informácii o možnosti prístupu
 • EZB nie je uzavretý, izolovaný systém, je integrovaný do ďalších knižničných služieb, portálov Pr. Vascoda, MedPilot, EBSCO

Manipulácia v EZB

Systém poskytuje pomocou farebných bodov (semafórov) rôzne prístupové možnosti k plným textom a umožňuje rôzne možnosti výstupu informácií.

Názorná ukážka:

 • Voľne prístupný časopis - voľne prístupný časopis
 • Licencovaný časopis - licencovaný časopis
 • Neprístupný časopis - neprístupný časopis, prístup k nahliadnutiu je len cez webovskú stránku časopisu
 • Čiastočne dostupné - čiastočne dostupné plné texty časopisu (knižnica nemá trvalú alebo priebežnú licenciu k plnému textu článku časopisu, ale iba k jej časti v istom danom období)
 • ikona Dodatočné informácie o časopise poskytuje dodatočné informácie o časopise (vydavateľ, viac internetových stránok)

Nastavenie semafórov riadi každá členská knižnica podľa svojich potrieb a možností.