Friday, 23.04.2021 Today: Vojtech Tomorrow: Juraj

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Týždeň slovenských knižníc v ŠVK

logo_TSKPri príležitosti Týždňa slovenských knižníc pripravila pre Vás Štátna vedecká knižnica v Košiciach zaujímavé akcie, ktoré sa uskutočnia v dňoch 26. marca – 29. marca 2012.

PROGRAM

LEGENDÁRNY ROZPRÁVAČ KARL MAY

Výstava pri príležitosti 170. výročia narodenia a 100. výročia úmrtia jedného z najčítanejších autorov dobrodružnej literatúry Vernisáž: 26.3.2012 (pondelok) o 15.00 hod. Miesto: ŠVK Košice, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1 Výstava potrvá do 20.4.2012

LITERATÚRA, KTORÚ NEPOZNÁME

Výstava z tvorby slovenských exilových spisovateľov vo fonde Štátnej vedeckej kniţnice v Košiciach. Termín: 26.3. – 20.4.2012 Miesto: ŠVK Košice, Hlavná 10, požičovňa

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

v Oddelení historických fondov ŠVK v Košiciach Termín: 29.3.2012 od 8.00 do 15.30 hod. Miesto: ŠVK Košice, Pri Miklušovej väznici 1

SLOVENSKE LEGENDE IN ZNAMENJA

Prezentácia slovinskej publikácie o sedemnástich fenoménoch staroslovienskej kultúrnej dedovizne od Počiatku sveta po Zlatoroha (Ljubljana, 2010) v spolupráci s Občianskym združením SCLAVI. Súčasťou podujatia bude minivernisáž olejomalieb Beáty Čop z Košíc Termín: 29.3.2012 (štvrtok) o 15.00 hod. Miesto: ŠVK Košice, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1

FILMOVÝ KLUB

Verejné premietanie filmov (v angličtine) Termín: 29.3.2012 (štvrtok) o17.00 hod. Miesto: ŠVK Košice, InfoUSA, Hlavná 10, 1. poschodie.