Friday, 23.04.2021 Today: Vojtech Tomorrow: Juraj

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Uverejňovanie objednávok a faktúr

Podľa nariadenia MK SR vznikla povinnosť uverejňovať objednávky a faktúry za tovary a služby na webových stránkach organizácie od 1.1.2011 a to nasledovne:

  • Zverejniť objednávky tovarov a služieb, a to do 10 dní odo dňa ich vytvorenia s výnimkou tých objednávok, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou.
  • Zverejniť fáktúry na  tovary a služby, a to do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.
Objednávky a faktúry za tovary a služby nájdete tu.